Předčasný důchod (2. díl) – jak zažádat o jeho přiznání ještě letos

Předčasný důchod (2. díl) – jak zažádat o jeho přiznání ještě letos

Tématy letošních Vánoc nejsou jen dárky, cukroví a vánoční pohoda, jsou jimi i zdražování energií, inflace a také předčasné důchody. Právě o nich dnes bude řeč. Letos se totiž v důsledku mimořádné valorizace netypicky navyšuje částka měsíční penze i u předčasných důchodů, které jsou jinak oproti plným důchodům výrazně kráceny.

Respektive navýší se těm, kteří o předčasný důchod požádají ještě v tomto roce. Více jste se mohli dočíst v prvním dílu s názvem Předčasný důchod (1. díl) – kdy, kdo a jak může odejít do důchodu výhodněji ještě letos.

Tentokrát se ale zaměříme na to, co je potřeba ještě teď v prosinci udělat pro to, abyste mohli pobírat vyšší penzi i v předčasném důchodu.

Zaprvé musíte patřit do věkové kategorie, kdy už v prosinci roku 2022 můžete o předčasný důchod zažádat, a zadruhé musíte vyplnit žádost o přiznání předčasného důchodu. Pokud nestihnete žádost podat do 31. prosince tohoto roku, máte smůlu a můžete přijít i o více než tisíc korun měsíčně. Anebo ne?

Nový formulář od ČSSZ

Pokud se do konce roku nestihnete osobně zastavit na některé z poboček České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a žádost podat, nezoufejte. Existuje totiž nový formulář, který vám v takovém případě pomůže.

Formulář s názvem Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění můžete odeslat i přes datovou schránku, ePortál nebo vytisknutý a podepsaný klasickou poštou. Případně ho můžete zanést jen na podatelnu ČSSZ a nemusíte tam s referentkou nebo referentem vyplňovat žádost o přiznání předčasného důchodu.

Podáním tohoto formuláře vám začne běžet lhůta 6 měsíců, během níž pak v klidu na místní správě sociálního zabezpečení sepíšete již klasickou žádost o přiznání důchodu, a to osobně, nebo v zastoupení.

Díky tomu můžete podat žádost o předčasný důchod i se zpětným datem, což by bez nového formuláře nešlo. To znamená, že teď odešlete vyplněný formulář Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění a nejpozději v průběhu června (rozhodné je datum podání nového formuláře) sepíšete a podáte žádost o přiznání předčasného důchodu.

Pokud se vás to týká, je to pro vás skvělá zpráva a můžete si užít adventní čas v klidu, bez čekání na vaší místní správě sociálního zabezpečení.

Nový formulář je vhodný například pro ty, kteří stejně plánují výpočtovou zamítačku. (O té najdete více v prvním dílu článku.) Nebo pro ty, kteří zvažují předčasný důchod, ale čekají na vyřešení situace v zaměstnání, řeší nemoc či invalidní důchod.

Jak postupovat se žádostí o přiznání předčasného důchodu. Zpětně žádat nelze

Ať už stihnete zajít se žádostí o přiznání předčasného důchodu na pobočku ČSSZ ještě v tomto roce, anebo využijete nový formulář, tak či tak platí, že se při podání žádosti (nikoliv nového formuláře) musíte dostavit na některou z poboček ČSSZ. Případně můžete někoho pověřit a dát mu k jednání plnou moc.

Správně byste měli zajít na správu sociálního zabezpečení podle svého trvalého bydliště, nicméně ČSSZ vychází lidem vstříc a většinou není problém, když žádost vyplníte na jiné než na vaší místní nebo okresní správě sociálního zabezpečení. Takže klidně můžete zajít tam, kde neočekáváte velké fronty. Ty se pravděpodobně na některých exponovaných pobočkách budou tvořit až do konce roku.

Žádost o předčasný důchod s vámi sepíše referentka nebo referent místní správy sociálního zabezpečení. Určitě si pak požádejte o opis formuláře, může se vám do budoucna hodit. Nyní je však nejdůležitější vědět, že požádat o předčasný důchod nelze zpětně.

Proto je tak nutné stihnout podat žádost o důchod do konce roku, anebo využít nový formulář Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění, a odložit tak podání žádosti maximálně o půl roku.

Při sepisování žádosti potřebujete mít u sebe občanský průkaz nebo cestovní pas a ev. i povolení k pobytu. Případné další doklady můžete doplnit až během řízení. Obvykle se totiž předkládají ještě doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti a také doklady, které prokazují dobu, která ve vaší evidenci chybí. Například doba studia, zaměstnání apod.

Pokud budete chtít posílat důchod na bankovní účet, budete potřebovat také bankou potvrzený tiskopis. I u něj ale platí, že ho můžete podat dodatečně.

Ujasněte si vše důležité předem! A to i když předčasný důchod teprve plánujete

Pokud plánujete odchod do předčasného důchodu, musíte znát rozhodná data pro jeho krácení. Měli byste vědět, kdy získáváte ukončený rok doby důchodového pojištění, nebo jak předčasný důchod roste s odkladem jeho přiznání.

Také byste měli vědět, zda a jakým příjmem jste předčasný důchod schopni kompenzovat, a stejně tak tušit, jestli se vám to aspoň trochu vyplatí a co je pro vás rozhodující. Zda „klid“ v důchodu, nebo vyšší plná měsíční penze. Sice v pozdějším věku, ale nekrácená. Pokud se tedy nejedná právě o rok 2022.

Nicméně je dobré vědět, že vždy od konce září je možné propočítat vliv nadcházejícího přelomu let a že je možné, že se letošní výjimečná situace zase v dalších letech zopakuje. Proto je dobré sledovat a zvážit i tuto okolnost.

A pokud si nejste vůbec jistí, jak to s vaším (nejen předčasným) důchodem je, můžete zajít na pobočku ČSSZ a oni to s vámi projdou. Udělejte to ale raději až po Vánocích. Anebo sledujte tyto stránky a v některém z příštích článků najdete tip, jak získat informativní osobní list důchodového pojištění.tým FINWIN servis
Autor: tým FINWIN servis

Finanční služby propagované a nabízené na tomto webu poskytuje společnost FINWIN servis s.r.o. a zde uvedení poradci jako fyzické osoby, kteří jsou v oblasti:

  • pojištění registrovaní podle zákona č. 38/2004 Sb. jako podřízení pojišťovací zprostředkovatelé pojišťovacího agenta,
  • investic a doplňkového penzijního spoření podle zákona č. 256/2004 Sb. jako vázaní zástupci investičního zprostředkovatele,
  • spotřebitelských úvěrů podle zákona č. 257/2016 Sb. jako vázaní zástupci samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru,

společnosti SAB servis s.r.o., IČO: 24704008, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Jungmannova 748/30, PSČ 11000. Tuto skutečnost je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky na http://www.cnb.cz/cnb/jerrs, kde také najdete aktuální podrobnosti o registraci a jejím rozsahu.

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení


URAZOVÉ POJIŠTĚNÍ NA CESTY