Finanční plánování

 

Finanční plán by měl být, zejména v dnešní době, nedílnou součástí života nejen mladých lidí  a začínajících rodin, ale každého, kdo nechce ponechávat nic náhodě, chce se připravit na důležité životní situace a mít finanční jistotu v jakémkoli životním období.

Co je to ale finanční plán ?  Proč je důležité ho mít ?  Z čeho se skládá ?  Jak se připravuje ?

Zjednodušeně se dá říct, že finanční plán je jakási promyšlená a připravená cesta nebo mapa, která vás bezpečně provede životem a dovede k vašim finančním cílům. Můžete ho vnímat jako návod, jak nejlépe se starat o své peníze a jak s nimi hospodařit. Je složen z cílů (krátkodobých i dlouhodobých), které chcete v životě dosáhnout, ze zdrojů financování těchto cílů, a osobního a majetkového zabezpečení.

Cílem může být například koupě nového domu nebo bytu, prostředky pro děti na financování střední nebo vysoké školy, vytváření finančních rezerv na finanční nezávislost, zhodnocování volných finančních prostředků a podobně. Důležitým předpokladem však je, že cíl chcete opravdu dosáhnout, a že jeho dosažení je reálné.

Pokud známe cíle, kterých chcete reálně dosáhnout, potřebujeme znát zdroje, které lze k financování cílů použít. Tady je velmi důležité, abychom znali přesně a detailně vaši finanční situaci, ze které budeme při finančním plánování vycházet. Bez znalosti skutečné a úplné finanční situace nejsme schopni připravit finanční plán přesně na míru, což by mohlo mít za následek nesplnění některých požadovaných cílů, nebo nepřesně zvolený způsob, jak jich dosáhnout.

Zdroje jsou již vybudovaný finanční majetek (naspořené finance na běžném nebo spořícím účtu, stavební spoření, investice, penzijní spoření, životní pojištění, aktuální volné cash flow, ale i movitý a nemovitý majetek).

Tím nejdůležitějším, čím se zabýváme ze všeho nejdříve, je vybudování silných a stabilních základů, na kterých celý finanční plán stojí – vaše osobní a majetkové zajištění. Kvalitní zajištění je nezbytným předpokladem, že finanční plán bude fungovat "za každého počasí“, tedy i při událostech, které život člověka bohužel provázejí – smrt, úraz, invalidita, požár apod.

Na základě všech výše uvedených informací pak sestavíme váš osobní finanční plán,  podle potřeby do něj dosadíme vhodné nástroje a následně vám ho představíme. Pak již stačí jen finanční plán odsouhlasit a začít na něm pracovat. V budoucnu je pak samozřejmě potřeba finanční plán společně pravidelně aktualizovat vzhledem k vaší aktuální životní situaci.

Proč je tedy dobré mít svůj osobní finanční plán

Finanční plán vám umožní své finance skutečně řídit. Přesně nastaví podmínky, za kterých je možné dosáhnout cílů, které jste si stanovili. Počítá přitom se všemi nepříjemnostmi, které vás mohou potkat. Můžete pak být v klidu – vše máte pod kontrolou.

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení