Změny v penzijním spoření v roce 2024

Změny v penzijním spoření v roce 2024

Jaké hlavní změny v penzijním spoření nastávají?

-
Zvýšení minimální úložky pro nárok na státní příspěvek na 500 Kč měsíčně
- Nárůst nejvyššího státního příspěvku na 340 Kč měsíčně
- Prodloužení minimální doby spoření na 10 let
- Vyšší daňové úlevy – od základu daně půjde odečíst až 48 tisíc Kč
- Ukončení státního příspěvku pro osoby pobírající starobní důchod

 

Změna výše státního příspěvku


Hlavním cílem změn je motivovat občany, aby si na důchod odkládali více peněz a to zatraktivnění penzijního spoření, například zvýšením státního příspěvku. Doteď klienti mohli získat od státu maximální příspěvek ve výši 230 Kč za měsíc. Od 1. července 2024 se maximální státní příspěvek zvýší na 340 Kč. Dosáhnou na něj klienti, kteří si na penzijní spoření odloží měsíčně alespoň 1 700 Kč.
Aktuálně na státní příspěvek lze dosáhnout už od úložky 300 Kč měsíčně. Od července se minimální úložka, na níž se státní příspěvek vztahuje, zvýší na 500 Kč. Při odkládání této úložky vám stát přispěje 100 Kč. V tabulce naleznete porovnaní výši příspěvků u několika základních scénářů.


Státní příspěvek a povinná doba spoření


Změny ovlivňují také možnosti, kdy vybrat naspořené peníze. Dosud se u doplňkového penzijního spoření uplatňovalo tzv. pravidlo 60/60. Pro výběr peněz jste museli:


• dosáhnout 60 let,
• spořit alespoň 60 měsíců (5 let).

Pravidlo 60 let věku zůstává, nicméně minimální doba spoření se prodlužuje na 120 měsíců, tedy 10 let. Pokud klient peníze vybere dříve, o státní příspěvek přijde. Nové podmínky platí pro všechny smlouvy uzavřené po 1. lednu 2024. U dříve podepsaných smluv se pravidla nemění.


Státní příspěvek a odchod do důchodu


Od 1. července 2024 nebudou státní příspěvek dostávat lidé, kterým stát vyplácí starobní důchod. Nárok na příspěvek zanikne ve chvíli, kdy občané začnou pobírat penzi. Hlavním předmětem kritiky je zpětná platnost normy – o bonus totiž přijdou i ti, kteří k polovině roku 2024 nezavrší minimální dobu spoření a ukládání peněz ukončí.Do špatné situace se mohou dostat lidé, kteří do doplňkového penzijního spoření přestanouukládat peníze po méně než dvou letech. V takovém případě by nezískali ani odbytné, tedy částku vyplácenou při vypovězení smlouvy.


Souběh smluv PP a DPS


Další změnou, kterou rok 2024 přinese, je možný souběh smluv penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření.
• Penzijní připojištění (PP) si občané mohli sjednat do roku 2013. Peníze jsou v tomto typu penzijka investovány velmi konzervativně a v praxi neporáží inflaci. Řada lidí v transformovaných fondech však zůstává, protože zde platí garance nezáporného zhodnocení. V nejhorším případě na konci spoření získáte částku, kterou jste do penzijního připojištění vložili.
• Doplňkové penzijní spoření (DPS) je produkt, který penzijní připojištění nahradil. Přinesl výběr z několika investičních strategií, přičemž ty rizikovější slibují vyšší výnosy. Došlo také ke zrušení garance nezáporného zhodnocení.
Od ledna 2024 bude umožněna paralelní účast v PP i DPS. Lidé tak mohou PP přerušit a spolehnout se na garanci nezáporného zhodnocení u uložených peněz. Zároveň si smí založit DPS, kde lze získat vyšší zhodnocení nových úspor.


Daně a daňové odpočty


Zvýšení maximální úložky pro nárok na státní příspěvek ovlivní daňové odpočty. Dosud si mohli občané od základu daně za penzijní spoření odečíst nejvýše 24 tisíc Kč ročně. Stejná částka byla vyhrazena pro životní pojištění. Tyto limity se v roce 2024 spojí do jednoho společného limitu ve výši 48 tisíc Kč. Do limitu pro daňové odpočty se kromě penzijního spoření a životního pojištění počítají i pojištění dlouhodobé péče a dlouhodobý investiční produkt. Výše maximální daňové úlevy činí při sazbě daně 15 % 7 200 Kč. Dosáhnou na ni osoby, jež na penzijní spoření každý měsíc odešlou 5 700 Kč. Aktuálně je maximální výše daňové úlevy 3 600 Kč při měsíčním vkladu 3 000 Kč.

Další změny v penzijním spoření


Zákon nově umožní penzijním společnostem vytvořit tzv. alternativní fond. Jeho prostřednictvím mohou lidé investovat do oblastí, které v rámci penzijního spoření dosud nebyly dovolené. Jedná se například o:


• nemovitosti,
• kryptoměny,
• private equity,
• komoditní deriváty,
• práva duševního vlastnictví,
• dopravní infrastrukturu.

V alternativním fondu se díky volbě odlišných aktiv dají potenciálně očekávat vyšší výnosy, pochopitelně za cenu zvýšeného rizika. S nabytím účinnosti novely dále zaniká možnost čerpat penzi z části prostředků při současném zachování aktivní smlouvy. Měsíční výplaty se od ledna 2024 pojí pouze s čerpáním všech naspořených prostředků.
Další změny se týkají dětských smluv. Mladí klienti si u penzijní společnosti dále mohou zažádat o částečné odbytné, tedy vyplacení části naspořených peněz. Od nového roku na to získají více času – 24 měsíců od dovršení 18 let.

tým FINWIN servis
Autor: tým FINWIN servis

Finanční služby propagované a nabízené na tomto webu poskytuje společnost FINWIN servis s.r.o. a zde uvedení poradci jako fyzické osoby, kteří jsou v oblasti:

  • pojištění registrovaní podle zákona č. 38/2004 Sb. jako podřízení pojišťovací zprostředkovatelé pojišťovacího agenta,
  • investic a doplňkového penzijního spoření podle zákona č. 256/2004 Sb. jako vázaní zástupci investičního zprostředkovatele,
  • spotřebitelských úvěrů podle zákona č. 257/2016 Sb. jako vázaní zástupci samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru,

společnosti SAB servis s.r.o., IČO: 24704008, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Jungmannova 748/30, PSČ 11000. Tuto skutečnost je možné ověřit v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky na http://www.cnb.cz/cnb/jerrs, kde také najdete aktuální podrobnosti o registraci a jejím rozsahu.

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení