NAVRHUJEME ŘEŠENÍ...

 

Svým partnerům – právnickým osobám, pomáháme vytvářet kvalitní zázemí a hledat efektivní cesty pro úspěšný rozvoj jejich podnikání.


Risk management

Právnické osoby
 • Přesně identifikujeme rizika spojená s podnikáním.
 • Najdeme nejvýhodnější řešení.
 • Vytvoříme pojistný program na míru a budeme ho aktivně spravovat.
 • Asistence při likvidaci pojistných událostí.
 • Konzultační a poradenská činnost.
 • Backoffice v dohodnutých oblastech.
 • Komplexní finanční služby pro zaměstnance.
 • Vzdělávání.

Oblasti

Podnikatelská rizika

 • Ochrana majetku.
 • Pojištění odpovědnosti.
 • Právní ochrana.
 • Investice do rozvoje podnikání.
 • Financování nemovitostí, vozidel, strojů a techniky.
 • Financování investičních záměrů.

Zhodnocení volného kapitálu

 • Investiční příležitosti.
 • Bankovní produkty.

Zaměstnanecký program

 • Životní pojištění.
 • Penzijní spoření.

Optimalizace nákladů

 • Pravidelné vyhodnocování portfolia ve vztahu k potřebám, výhodnosti a nákladovosti.